Instondo Academy

Instondo Academy biedt verschillende verdiepingscursussen voor professionals in het onderwijs. Het doel is om collega's 'in de leerstand' te brengen, aansluitend bij de nieuwste inzichten rondom 'motiveren om te leren en ontwikkelen'

Bij de cursussen van de Instondo Academy staat interactie, persoonlijke feedback en begeleiding voorop. Er wordt gewerkt met eigen ingebrachte casuïstiek en ervaringen welke u helpen de geleerde kennis en handvatten te koppelen aan uw eigen praktijk.

Naast het aanbieden van onderstaande cursussen, kunnen wij ook cursussen in-company en op maat verzorgen voor u en uw team. Wilt u hier meer over weten, neem contact met ons op.

Cursusaanbod schooljaar 2016/2017

Passend Voortgezet Onderwijs - NIEUW!

Dhr. Bob Maas | 3 bijeenkomsten | Startdatum: 30 maart 2017 (Utrecht)

Als leidinggevende inzicht krijgen in de transitie van regulier naar passend voortgezet onderwijs. En vooral in uw rol voor het prettig laten werken van docenten, zodat leerlingen lekker gaan werken

Startende IB’er - NIEUW!

Drs. Erna Broekman | 4 bijeenkomsten | LET OP: Startdatum: 27 september 2016 (Utrecht) VOL
De data voor de cursusreeks in 2017 staan binnenkort online. De voorinschrijving is reeds gestart!  

Benieuwd naar alle ins en outs van uw nieuwe rol binnen passend onderwijs? Ontwikkel u tijdens deze nieuwe, intensieve module tot succesvolle IB'er

Tandemcursus: directeur en IB’er

Dhr. Bob Maas | 3 bijeenkomsten | Startdatum: Najaar 2016: 20 september (Rotterdam - VOL), 19 september (Zwolle - VOL), 18 oktober (Roermond), 3 november (Hoorn - VOL). Voorjaar 2017: 14 maart (Goes), 16 maart (Zwolle), 21 maart (Utrecht), 23 maart (Nijmegen), 28 maart (Haarlem)

In deze cursus verdiept u zich in hoe u als tandem directeur - IB'er een energieke samenwerking tot stand kan brengen, welke de basis vormt voor een positief schoolklimaat. De eerste reeks in het voorjaar 2016 werd al meteen beoordeeld met een 8,3!

LET OP: Op 7 maart 2017 vindt er een terugkomdag plaats voor deelnemers van de voorjaarscursus 2016 en najaarscursus 2016 in Utrecht. U kunt zich hier vast inschrijven.

Seminar: de rol van de schoolleider en de intern begeleider

Dhr. Bob Maas en Drs. Luc Greven | 2 oktober 2017

Het seminar voor het tandem directeur en IB'er. Centrale vragen die aan de orde komen: Wat remt scholen? Wat stimuleert hun ontwikkeling? Is de kernfunctie van de school: helpen bij leren? Wat doet de schoolleider in 2020? Hoe ontwikkelt zich de rol van de IB'er?  Een intensieve studiedag voor 30 tandems

Omgaan met gedragsvraagstukken

Drs. Willem de Jong | 3 bijeenkomsten | Startdatum: 14 maart (Utrecht)

In deze met een 7,8 beoordeelde, praktijkgerichte cursus leert u gedragsproblemen te herkennen en de beste begeleiding te bieden

Masterclass: De route naar excellent schoolleiderschap

Drs. Luc F. Greven | 3 bijeenkomsten | Startdatum: Najaar 2016: 10 november (Zwolle - Nog 1 plaats beschikbaar!). Voorjaar 2017: 9 maart (Utrecht), 13 maart (Zwolle), 16 maart (Hoorn)

Tijdens deze intensieve masterclass krijgt u inzicht in hoe u als schoolleider de school kan laten schitteren en de leraren en leerlingen laten floreren. Eerder al beoordeeld met een 8!

Voer een opbrengstgerichte leerlingbespreking

Dr. Wim Meijer | 3 bijeenkomsten | Startdatum: 14 maart (Zwolle), 16 maart (Utrecht)

In deze met een 7,6 beoordeelde cursus leert u hoe u een leerlingbespreking zo kunt opzetten dat deze resultaat in concrete maatregelen passend bij de leerkracht

Teamcoaching: op weg naar actieve leerteams

Drs. Erna Broekman | 3 bijeenkomsten | Startdatum: Najaar 2016: 20 september (Breda). Voorjaar 2017: 14 maart (Utrecht)

In deze met een 7,5 beoordeelde cursus verdiept u zich in welke aspecten bijdragen aan een PLG en hoe u dat als coach het beste kunt ondersteunen

Oplossingsgericht werken

Drs. Peter Laros | 2 bijeenkomsten | Startdatum: 9 maart (Utrecht)

Welke oplossingsgerichte interventies kunt u inzetten bij de begeleiding van collega's?

Drama en expressie als orthopedagogisch middel

Drs. Marjan de Wilt | 2 bijeenkomsten | Startdatum: 31 januari (Utrecht)

Hoe kan drama en expressie ingezet worden voor de ontwikkeling van sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden en persoonlijkheidsgroei van (speciale) leerlingen?

Neuropsychologie

Drs. Wilbert Vonck | 2 bijeenkomsten | Startdatum: 7 maart (Utrecht), 9 maart (Utrecht)

Let op! Wegens grote belangstelling is er een extra reeks ingepland!

Hoe werken de hersenen, en vooral, hoe krijgt u een leerling in een optimale stand om te leren?

Certificering en accreditatie

Bij iedere met goed gevolg gevolgde opleiding ontvangt u als cursist een certificaat van Instondo Academy. Voor bij- en nascholing bij geregistreerde beroepen zal zoveel als mogelijk en wenselijk accreditatie worden verworven bij de specifieke registers, zoals het lerarenregister en schoolleidersregister.

CRKBO

Instondo Academy voldoet aan de kwaliteitscode voor onderwijsinstellingen voor kort beroepsonderwijs en is in 2015 geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland.

CRKBO Instelling    Registerleraar          schoolleidersregister