Instondo Academy

De Instondo Academy biedt trainingen die aansluiten bij de nieuwste inzichten en veranderingen binnen het onderwijs. Bij de trainingen van de Instondo Academy staat interactie, persoonlijke feedback en begeleiding voorop. Er wordt gewerkt met eigen ingebrachte casuïstiek en ervaringen welke u helpen de geleerde kennis en handvatten te koppelen aan uw eigen praktijk. 

Klik hier en bekijk ons scholingsaanbod voor het najaar 2019


Het is ook mogelijk om een training in-company en op maat te volgen. Dit kan als team binnen een school of met meerdere IB’ers en/of directeuren binnen een bestuur of samenwerkingsverband. Graag denken wij met u mee over de mogelijkheden.

Wij rekenen erop dat u een training vindt die bij u (en uw team) past. U kunt altijd contact met ons opnemen voor vragen en verdere uitleg over ons aanbod.

Inschrijven voor een cursus dit najaar? Kijk snel bij ons scholingsaanbod!


 

Professionalisering
In de cao primair onderwijs zijn afspraken vastgelegd over de professionalisering van onderwijsprofessionals. De professionalisering bestaat uit door de werknemer bepaalde individuele ontwikkeling en door de schoolleider opgedragen professionaliseringsactiviteiten. Voor de individuele professionele ontwikkeling/nascholing van de werknemers in de categorie OP en OOP is een bedrag beschikbaar ter grootte van €500 per jaar. Bovendien heeft u recht op 2 uur per werkweek (deeltijders naar rato) voor uw individuele professionele ontwikkeling. Deze (financiële) ruimte om u professioneel te ontwikkelen is door u, in overleg met de schoolleider, zelf in te vullen. Maak daar dus gebruik van!

Het directielid heeft bovendien recht op een professionaliseringsbudget van €3.000 per jaar. Dit kunt u in overleg met uw werkgever inzetten in de vorm van studieverlof en/of studiekostenvergoeding of besteden aan andere professionaliseringsactiviteiten.

CRKBO
Instondo Academy voldoet aan de kwaliteitscode voor onderwijsinstellingen voor kort beroepsonderwijs en is in 2015 en 2019 geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland.

CRKBO Instelling

cover tijdschrift

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.