Academy nieuwsbrief

Column Gerda Harrewijn: Hoor je wel wat ik NIET zeg?

Cursus Gespreksvoering    

Gerda Harrewijn geeft de cursus ‘Effectieve gespreksvoering voor IB’ers’. Op donderdag 14 maart 2019 start een nieuwe reeks!  

“JAAHAAA…   Nou, sorry dan!”
“Hoezo, is het niet goed? Ik zeg toch sorry?”
We kennen het allemaal van de kinderen in onze klas. Vooral als het gaat om excuses aanbieden is er altijd wel een jongen of meisje, waar je van te voren al van weet dat het sorry zeggen na een incident een verplichting is, die niets te maken heeft met oprechte spijt of een verlangen naar herstel van de relatie of de sfeer in de groep. Het ligt niet aan de woorden, maar aan de toon van de stem.

Ook bij collega’s, ouders of andere volwassenen in onze werkomgeving komen we dit tegen. Er wordt ‘Ja’ gezegd, maar je voelt aan alles dat ‘Nee’ wordt bedoeld. Je blijft onzeker achter of je het wel echt met elkaar eens bent en of de afspraak wel nagekomen wordt. In een inventariserend gesprek over een nieuwe onderwijsontwikkeling klinken de opmerkingen als aanval en verdediging en heb je sterk de indruk dat jullie in een debat terecht gekomen zijn.
Een collega komt nogal onverwachts je ruimte binnen lopen, gaat middenvoor je bureau staan en zegt: “Ik moet vanmiddag weg. Ik kan wel bij het overleg wegblijven, toch?” Je voelt je voor het blok gezet, want is dit nu een vraag of een mededeling? Hoe reageer je nu effectief in al deze situaties?
Bij het streven naar een goede gespreksvoering ligt de focus meestal op het kiezen van de juiste woorden. Vooral als we te maken hebben met het brengen van slechtnieuws, het geven van feedback of het weigeren van een verzoek, vinden we de woordkeus heel belangrijk. We hebben namelijk ook geleerd dat je slechtnieuws zonder omhaal van woorden, feedback volgens een ‘ik, ik, jij – methode’ en weigert met een argument.

In gespreksvoering is de keuze van de woorden, maar een klein deel van de boodschap. Wat ons veel meer vertelt is de lichaamstaal en het gebruik van de stem. Het maakt verschil of iemand dichterbij of verder weg staat. Maakt iemand zich groot of klein. Is iemand gespannen of ontspannen. Wat is de stand van het hoofd en de kijkrichting? Versterken of ontkrachten die de boodschap?
Ook de toon van de stem, het volume, de intonatie, het tempo, de interruptiesnelheid, de pauzes, en de ademhaling vertellen je meer waarheid, dan de keuze van de woorden. Ben jij jezelf bewust van je eigen non-verbaal en stemgeluid en de interactie tussen jou en je gesprekspartner?

Effectieve gespreksvoering begint met echt luisteren. Luisteren naar al die dingen die niet gezegd worden, maar die je wel kunt horen. lukt het je om de waarheid onder de woorden vandaan te halen, dan ben je ook in staat om passend en effectief in gesprek te gaan of te blijven.

Effectieve gespreksvoering leer je daarom ook niet van dit artikel of uit een boekje. Dit zijn alleen maar woorden. Weet je dat de eerste zin van dit artikel ook zo gezegd kan woorden dat het zeer gemeend en geloofwaardig is? Probeer het maar eens.

Effectieve gespreksvoering leer je door DOEN!


2018 Maart | Juni | september

2017 Maart | April  | Mei | Juni  | September | Oktober  | December