Academy nieuwsbrief oktober 2017

De IB’er als coach? - dr. Wim Meijer aan het woord!

Coachen is hot! Sporters, mensen met slaapproblemen, mensen die gezond willen bewegen, managers, bijna iedereen kan een coach in de arm nemen. Een coach die je helpt je eigen potentieel optimaal te benutten om een ideaal te bereiken. Geen wonder dat bekende coaches uit de sportwereld en het bedrijfsleven ook onderwijsmensen inspireren met hun verhalen.

Intern begeleiders die nadenken over hun positie in het team, herkennen zich in de rol van coach van groepsleerkrachten. Liever dan werk van hen over te nemen, zouden ze leerkrachten in hun kracht willen zetten. Of leerkrachten daar altijd op zitten te wachten is de vraag. Leerkrachten zijn in de eerste plaats bezig om léérlingen in hun kracht te zetten. Maar een coach voor zichzelf?

IB’ers die de coachrol op zich willen nemen, kennen het antwoord. En weten ook dat coachen niet vanzelf gaat. Coachen vraagt (1) een specifieke manier van denken, en (2) een manier van werken die specifieke vaardigheden vereist. Wat houdt die manier van werken als coach precies in? En wat is de opbrengst van dat coachen?

Bij sporters is dat heel duidelijk: een (nog) betere prestatie. Ook gezond bewegen en een goede nachtrust zijn concreet te maken doelen, waarbij een coach je kan helpen om ze te bereiken. Maar waarop zou het coachen van leerkrachten gericht kunnen zijn? En, als dat duidelijk is: welke specifieke eisen stelt coachen in de onderwijssector aan IB’ers?

Wie even nadenkt over de prestaties die van leerkrachten worden verwacht, merkt al snel dat die een stuk lastiger zijn te omschrijven, dan bijvoorbeeld de prestaties waar de sportcoach op kan focussen. In onderwijs gaat het uiteindelijk altijd om ‘groei’ bij kínderen; en die zijn niet één op één het gevolg van wat een leerkracht doet. En met ‘onderwijs geven’ worden cognitieve, sociale en maatschappelijke doelen nagestreefd. Die vaak met elkaar verstrengeld zijn. Juist die veelvormigheid van het vak, stelt bijzondere eisen aan een coach van leerkrachten. Veel algemene coaching technieken zijn onbruikbaar in het onderwijs. Coachen van leerkrachten is een vak apart!

De IB’er die als coach wil werken, zal aan alle aspecten van het coachen een onderwijsrelevante invulling moeten geven. Dat geldt voor (1) de manier van denken (wat wil de leerkracht eigenlijk precies bereiken met zijn onderwijs?), en voor (2) de manier van werken (hoe sluit je aan bij de professionele bekwaamheden van je collega?). Het geldt ook voor (3) de praktische vragen: welke plaats krijgt je werk als coach binnen de schoolorganisatie en wat je mag verwachten van de schoolleider en collega’s.

Alle drie elementen van coachen komen in de cursus 'Coachende IB’er' uitvoerig aan bod. Klik hier voor meer informatie.