Instondo Academy nieuwsbrief 

Hieronder treft u de uitgebreide versie van de Instondo Academy nieuwsbrief van mei 2017.

Arrangeren is samen constructief en effectief overleggen wat nodig is om elk kind te helpen tot bloei te komen. Samen dóen wat nodig is om elk kind te begeleiden, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Samen met de leerkracht en de ouders nagaan of (en hoe) dat wat van hen gevraagd wordt, vertaald kan worden naar de dagelijkse praktijk. Samen de leerkracht en de ouders ondersteunen wanneer dat nodig blijkt. Dát is passend onderwijs en dat is waar arrangeren over gaat!!

Maar hoe kun je als school de regie voeren op het proces van arrangeren? Hoe kun je als school passend onderwijs realiseren en wat betekent dit eigenlijk concreet? Moet je alles kunnen? Mag je als leerkracht en als school grenzen aangeven; wat is hierin passend en reëel in de balans draagkracht-draaglast? Hoever zijn grenzen statisch en hoever zijn ze oprekbaar? Juist wanneer er zorgen zijn en extra ondersteuning nodig is. 

In de meerdaagse cursus ‘Arrangeren mét ouders en leerlingen samen’ gaat drs. Simone van Dijk op basis van 5 jaar ervaring met arrangeren verder in op arrangeren.

 
 
Bij inschrijving ontvangt u deze TIBtool t.w.v. €22,50 cadeau!
 
 
Drs. Simone van Dijk werkt sinds 2002 als teamtrainer, coach, co-teacher en docent. Simone werkt met schoolteams aan onderwijsontwikkeling. Zij coacht directeuren, interne en externe begeleiders op leidinggeven en effectief samenwerken. Verder is ze als ontwikkelaar en docent aan diverse Post HBO-opleidingen tot schoolleider en intern begeleider verbonden. Ze is een gecertificeerde HGW-trainer en traint schoolteams in handelingsgericht werken & arrangeren. Op de WIB in 2013 en 2015 werd Simone beoordeeld met gemiddeld een 8 en bij de TIB masterclass 2014 met een 9!

Start u binnenkort als IB'er?

De eerste reeks van de cursus Startende IB'er van Erna Broekman is afgerond! De cursus werd beoordeeld met een 8; daar zijn we bijzonder trots op! Klik hier en schrijf u in voor de nieuwe reeks!
 
“Er was veel uitwisseling, wat veel nieuwe inzichten geeft. Erna Broekman heeft veel kennis van zaken, dat heb ik gewaardeerd. Ook heeft ze veel documenten digitaal verstrekt, waar ik op mijn school mee verder kan.”

“Er is een breed beeld geschetst van wat de functie IB'er inhoudt. Dat helpt mij om mijn taak goed in te vullen.”
 
Bij inschrijving op deze cursus ontvangt u gratis een jaarlidmaatschap op TIB! Bent u al lid? Dan ontvangt u maar liefst twee TIBtools naar keuze cadeau!
 

Benieuwd naar de relatie tussen hersenen, gedrag en leren? - NIEUW!

Wilt u weten hoe de executieve functies zich ontwikkelen en wat dit betekent voor het leren? De cursus ‘Het lerende brein’ van dr. Diana Smidts gaat verder in op het werkterrein van de neuropsychologie. 
 
Klik hier voor meer informatie en schrijf u vandaag nog in!
 

Cursusaanbod najaar 2017

 • Regie versterkend handelen? Het beste instrument ben je zelf! – klik hier
 • Combinatiegroep 2/3: begeleiden van collega leerkrachten – klik hier
 • Omgaan met gedragsvraagstukken – klik hier
 • Effectieve gespreksvoering voor IB’ers – klik hier
 • Over leerlingen gesproken... – klik hier
 • Startende IB’er – klik hier
 • Het lerende brein: de relatie tussen hersenen, gedrag en leren – klik hier
 • Teamcoaching: Op weg naar actieve leerteams – geschikt voor het hele team! – klik hier
 • Driedaagse duo-cursus voor directeur en IB’er – klik hier
 • Masterclass: De route naar excellent scholleiderschap – klik hier
 • Arrangeren mét ouders en leerlingen samen – klik hier

De IB'er heeft de regie

Verschenen in Tijdschrift Intern Begeleiders, maart 2016
 
Naar school gaan is vanzelfsprekend in het leven van ieder kind en op school wordt systematisch en professioneel gewerkt aan optimale ontwikkelingskansen voor iedere leerling. Zeker voor leerlingen die speciale aandacht nodig hebben...
 
 

Driedaagse duo-cursus voor directeur en IB'er - NIEUW!

 
Hoe gaan we als duo om met de dynamiek binnen de school? Hoe kunnen we leerkrachten motiveren, sturen en ondersteunen om zo tot optimaal onderwijs te komen? Hoe zorgen we voor een schoolbrede aanpak?

In het voorjaar 2017 heeft Berndine de Wolff de driedaagse cursus voor het duo met succes geïntroduceerd. Voor in het najaar staan er weer nieuwe reeksen gepland in Utrecht, Zwolle en Tilburg!
 
Klik hier voor meer informatie en schrijf u samen in!