Academy nieuwsbrief juni 2017

Hieronder treft u de uitgebreide versie van de Instondo Academy nieuwsbrief van juni 2017. 


 

De zomervakantie is in zicht! Heeft u al vakantieplannen gemaakt? En waar gaat de reis naartoe? Houdt u van kamperen of gaat u liever naar een hotel? Sommigen zullen hun reis al ruim van tevoren hebben gepland - weten precies wat ze van dag tot dag gaan doen. Anderen hebben nog geen idee en laten het afhangen van externe factoren, bijvoorbeeld het weer. Kortom, we maken allemaal andere keuzes en doen dat op onze eigen manier, op basis van onze voorkeuren, interesses, budget en andere aspecten.

De keuzes die we maken komen niet ‘vanzelf’ maar zijn het resultaat van verschillende (denk)processen in onze hersenen. Deze processen worden ook wel ‘executieve functies’ genoemd en zorgen ervoor dat we onze gedachten, emoties en gedrag in bepaalde mate kunnen sturen. Executieve functies spelen een essentiële rol bij leren en gedrag op school. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een rekensom, waarbij gedachten in een bepaalde richting gestuurd worden om tot een oplossing te komen. Een ander voorbeeld is buiten spelen in de pauze – waarbij gedrag gestuurd wordt binnen de regels van het spel.

Executieve functies zijn bij kinderen nog volop in ontwikkeling. Op gedragsniveau zien we dat kinderen daardoor over het algemeen minder goed in staat zijn om hun gedrag, gedachten en emoties te sturen, in vergelijking met de meeste volwassenen. Hoe kun je zelfsturing bij kinderen bevorderen? Een belangrijke factor is voorspelbaarheid.

  • TIPS voor in de klas!
  • - Hang een duidelijk leesbare dagplanning op een zichtbare plek in de klas. Zorg ervoor dat de dagplanning de hele dag te zien is (dus niet alleen ’s ochtends even op het digibord). En ja, zelfs in groep 8 is dat nog belangrijk!
  • - Een positieve benadering van de leerling zorgt ervoor dat er een stofje vrijkomt in de hersenen, waardoor leren makkelijker gaat. Handel vanuit een oplossingsgerichte manier, waarbij denken en doen in mogelijkheden centraal staat. 
  • - Bereid je leerlingen voor op wat er gaat komen: ‘Over tien minuten gaan we …’. En daarna nog een keer: ‘Let op, over vijf minuten …’.
  • - Geef leerlingen voldoende ruimte en tijd om zichzelf te leren kennen: wat vinden ze leuk, wat doen ze graag? Alleen als je jezelf goed kent ben je in staat om keuzes te maken die goed zijn voor jezelf en voor de interactie met anderen.

 

Meer weten over de relatie tussen hersenen, gedrag en leren? Klik hier en bekijk de cursus 'Het lerende brein' van dr. Diana Smidts. 

Foto       

Diana Smidts  is GZ-psycholoog en Orthopedagoog-Generalist. Zij is eigenaar van KinderPsy (www.kinderpsy.nl). Haar expertise ligt op het gebied van executieve functies, een onderwerp waarop zij in 2003 is gepromoveerd aan de University of Melbourne. Meer tips? Diana zet regelmatig tips, gratis downloads en handige weetjes op de Facebookpagina van KinderPsy Educatie.

 


Arrangeren mét leerkrachten, ouders en leerlingen - NIEUW!

Na bijna drie jaar passend onderwijs roept het arrangeren nog veel vragen op uit de praktijk: Hoe kun je als school de regie voeren op het proces van arrangeren? Hoe kun je als school passend onderwijs realiseren; wat betekent dit eigenlijk concreet?

Drs. Simone van Dijk schreef in 2015 de TIBtool ‘Arrangeer samen’ (nu al 4e druk) en de afgelopen jaren begeleidde zij talloze scholen, samenwerkingsverbanden en besturen met dit proces. Op basis van deze ervaringen is een cursus over arrangeren ontwikkeld, bedoeld voor leerkrachten, IB'ers, directeuren en onderwijs- en zorgprofessionals uit de schil om de school.

Button InstondonAcademy directinschrijven


Leerkrachten laten genieten van de mooie kant van hun vak

Het valt meteen op als je het ziet: 1+1 = 3. Kort en krachtig staat er dat het samengaan van delen meer oplevert dan de som van die delen. Logisch toch? Als je samenwerkt kun je meer bereiken dan in je eentje. Twee verzetten meer werk dan één. En twee wéten ook meer dan één. Vooral dat laatste! Samenvoegen van kwaliteiten levert een nieuwe dynamiek op. Aristoteles (384 v.Chr. – 322 v.Chr.) wist het al. 

"Regelmatig geef ik cursussen combinatiegroep 2/3,” zegt Cobi van Schaik - Visser. "Voor die combinatie geldt ook dat de twee groepen elkaar kunnen versterken. Maar ik gebruik vooral graag het statement 1+1 = 1. Waarom?"

Tegemoet komen aan de individuele onderwijsbehoeften van kleuter en schoolkind lukt niet als je groep 2 en groep 3 behandelt als twee aparte groepen, die min of meer toevallig bij elkaar in één lokaal zitten. Toch wordt er vaak zo tegenaan gekeken. Het gevolg is dat leerkrachten constant het gevoel hebben tekort te schieten. Hoe zij ook hun best doen, hoeveel instructiemomenten zij ook inbouwen, het lukt maar niet om de methoden voor groep 3 van kaft tot kaft door te werken. Zij denken dat ze groep 3 onvoldoende ‘leren’. Ook als het gaat om groep 2 hebben zij het demotiverende gevoel te falen. Ze menen niet voldoende tegemoet te komen aan de behoefte van kleuters om te spelen. Ze vinden dat ze onvoldoende tijd hebben om mee te spelen in de hoeken. En ze komen niet of nauwelijks toe aan instructies in kleine kringen.

‘Jaargroepen waar mogelijk verbinden’ is een interessant en productief alternatief voor de organisatie van combinatiegroepen: 1+1= 1. Simpel en alleen door alle dingen samen te doen en alléén als het niet anders kan dingen apart te doen, verdwijnt het verlammende gevoel tekort te schieten.

Een prima insteek voor IB’ers om leerkrachten verder te helpen en hen te motiveren, zodat zij weer toekomen aan wat zij belangrijk vinden en kunnen genieten van de mooie kant van hun vak: (individuele) leerlingen verder helpen.

Meer weten over de cursus ‘Combinatiegroep 2/3: begeleiden van collega leerkrachten’ van Cobi Visser? Klik hier!

Cobi  

Cobi van Schaik - Visser begon als leerkracht voor groep 1 en 2 na de opleiding kleuterleidster, heeft daarna als IB-er en directeur ruime ervaring in het basisonderwijs. Studeerde pedagogiek, geeft als senior specialist jonge kind nascholing en trainingen en verzorgt de Post HBO opleiding ‘Specialist jonge kind’.   

 


Driedaagse duo-cursus voor directeur en IB'er - NIEUW!

Plaatje duo cursus  

Hoe gaan we als duo om met de dynamiek binnen de school? Hoe kunnen we leerkrachten motiveren, sturen en ondersteunen om zo tot optimaal onderwijs te komen?

In het voorjaar 2017 heeft Berndine de Wolff de cursus met succes geïntroduceerd. In het najaar zijn nog slechts enkele plekken beschikbaar in Zwolle. In Utrecht en Tilburg is nog plaats! Wees er snel bij! Klik hier voor meer informatie en schrijf u samen in!