Instondo Academy nieuwsbrief 

Hieronder treft u de uitgebreide versie van de Instondo Academy nieuwsbrief van april 2017. 

 

Regie versterkend handelen

De meeste leraren en IB’ers reageren enthousiast op mijn cursus. Vaak herkennen ze veel van zichzelf in de voorbeelden die ik geef. Dat leidt vaak tot veel hilariteit en soms tot ontroering.
IB’ers zijn vaak IB’ers geworden door hun eigen ervaringen als kind in het onderwijs. Ze willen graag veel betekenen voor anderen. De cursus maakt ze bewust van wat ze doen en waarom ze het doen. Je bent vooral betekenisvol voor leraren en kinderen door wie jij bent. Een eye opener voor veel professionals is merken dat veel van wat je dagelijks op de werkvloer doet, belangrijk is voor leerlingen en leraren. Dus dat je al veel goed doet!
 
Door leraren en kinderen veel eigen regie en verantwoordelijkheid te geven, kan jouw handelen bijdragen aan de ontwikkeling van iedereen in de school. Tijdens de cursus leer je hoe je dat kan doen! We oefenen daar samen mee. Daar leren we het meeste door :).
 
 
Elena is orthopedagoog-generalist en werkzaam als onderzoekster en behandelaar van kinderen en hun ouders. Daarnaast werkt zij in het PO en VO onderwijs en geeft zij trainingen. In het bijzonder richt zij zich op het regieversterkend handelen in het onderwijs. Zij traint professionals om het regieversterkend handelen integraal in de school neer te zetten en heeft het boek ‘Regie versterken in het onderwijs’ geschreven.
 
 

Win het boek van Elena Carmona van Loon!

In deze nieuwsbrief verloten wij een gratis exemplaar van 'Regie versterken in het onderwijs' van Elena Carmona van Loon.
ISBN 978 90 8850 651 2 | 174 pagina's | €28,50 | SWP
 
 
In de nieuwsbrief van maart verlootten wij een gratis exemplaar het boek 'De ringaanpak' van Barry Redeker. Het boek werd gewonnen door mevrouw Alette Osinga uit Hellevoetsluis.
 
 

Cursusaanbod najaar 2017

  • Regie versterkend handelen? Het beste instrument ben je zelf! – klik hier
  • Combinatiegroep 2/3: begeleiden van collega leerkrachten – klik hier
  • Omgaan met gedragsvraagstukken – klik hier
  • Effectieve gespreksvoering voor IB’ers – klik hier
  • Over leerlingen gesproken… - klik hier
  • Startende IB’er – klik hier
  • Het lerende brein: de relatie tussen hersenen, gedrag en leren – klik hier
  • Teamcoaching: Op weg naar actieve leerteams – geschikt voor het hele team! – klik hier
  • Driedaagse cursus voor het duo: directeur en IB’er – klik hier
  • Masterclass: De route naar excellent scholleiderschap - klik hier
 
NU SPECIAAL VOOR TIB- EN POM-LEDEN €100 KORTING!
 

Effectieve gespreksvoering voor de IB’er – NIEUW!

Het voeren van gesprekken is een essentieel onderdeel voor de IB'er. Naast de leerlingbespreking met uw collega’s moet u diezelfde collega’s ook informeren, aansturen, motiveren, coachen, om steun vragen of iets weigeren. Daarnaast zijn er verschillende contactmomenten en gesprekken met ouders, directie en externe specialisten. De kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt voor een groot deel bepaald door de vaardigheid om effectieve gesprekken te voeren in uiteenlopende situaties.
 
 

Worden wie je bent

Regie versterken in het onderwijs; een basishouding (eerder verschenen in Passend Onderwijs Magazine, september 2016)
 
Het is mijn dagelijkse praktijk om na te denken hoe betekenisvolle relaties in het leven van jonge mensen het verschil kunnen maken. Passend onderwijs gaat hierover. Het gaat er niet om leerlingen die zich bijzonder ontwikkelen op een andere manier te behandelen, het gaat erom de relatie bewuster in te zetten.
 
 
 
De Masterclass: De route naar excellent leiderschap van Luc Greven inspireert u om stappen te zetten in de richting van excellentie. Dat is voor iedere schoolleider mogelijk.
 
 
 

Accreditatie

Voor iedere cursus wordt accreditatie aangevraagd bij Registerleraar en/of Schoolleidersregister. Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname.
 

In-company

Wij kunnen ook cursussen in-company en op maat verzorgen. U kunt hierover contact opnemen met Lot Huurdeman via l.huurdeman@instondo.nl. 
 

Wie zijn wij?

Wilt u meer weten of heeft u ideeën voor ons? U kunt ons altijd bellen of mailen!
 
Opleidingsmanager: Lot Huurdeman, l.huurdeman@instondo.nl
Cursusbureau: Manon Kok, m.kok@instondo.nl
 
 
“Gedrag is een poging je te verhouden tot de wereld.
Een manier om dat te bereiken wat je wilt bereiken.”
Elena Carmona van Loon