Barry Redeker

Auteursfoto 2
Dorieke Fotografie

Barry Redeker, van oorsprong leerkracht, gedragsspecialist, zorgcoördinator en teamcoach, heeft zich gespecialiseerd in groepsdynamica en heeft veel ervaring in het werken met (negatieve) groepen. Hij richt zich op het realiseren van een veilig en positief groepsklimaat, verbeterde samenwerking in de groep en het vergroten van verantwoordelijkheid en zelfsturing. Barry ontwikkelde hiervoor een concrete en praktische benadering en schreef het boek: De Ringaanpak. Momenteel werkt hij als groepsprocesbegeleider, trainer en teamcoach voor zijn bedrijf 'School en Gedrag'. In zijn werkt gaat hij uit van de kracht van groepsdynamica. Barry werkt positief, constructief en oplossingsgericht aan het vergroten van de veiligheid in groepen.

Voor Instondo Academy verzorgt Barry Redeker de volgende cursus:

Omgaan met 'lastige' groepen