drs. Berndine de Wolff, CMC

Foto Berndine de Wolff

Berndine is psycholoog, arbeids- & organisatiedeskundige en gecertificeerd managementconsultant. Ze heeft ruim 25 jaar ervaring als organisatieadviseur in diverse branches. Daarnaast heeft ze de afgelopen jaren voor School aan Zet het model  “lerende organisatie” binnen het basisonderwijs mede op de kaart gezet. Haar kracht en deskundigheid ligt in het in beweging krijgen van mensen. Ze neemt daarin de menskant en de kant van de organisatie mee. Berndine is geïnteresseerd in mensen en nieuwsgierig naar wat hen boeit, haar adviesstijl is pragmatisch en oplossingsgericht.

Enkele reacties van cursisten over de docent:  
“Zeer te spreken over de manier van lesgeven van de docent”
“Goede begeleiding van de docent"
"De trainer was inhoudelijk goed onderlegd, bracht de stof op een prettige manier en gaf voldoende ruimte voor input en uitwisseling"
"
De werkwijze en aanpak van de cursusleider"

Voor Instondo Academy verzorgt Berndine de Wolff de volgende trainingen:

Duo-cursus voor directeur & IB’er 

Een lerende organisatie - van idee tot praktijk!