Drs. Vivian van Alem


 Foto Vivian van Alem

Vivian van Alem is sinds 2000 werkzaam in het basisonderwijs als orthopedagoog en onderwijsadviseur. Zij heeft veel ervaring in het begeleiden van directeuren, intern begeleiders en leerkrachten bij het versterken van hun onderwijskwaliteit en didactisch handelen. Haar expertise ligt bij verandertrajecten op het gebied van effectief taal-/leesonderwijs en passend onderwijs.
Sinds 2014 werkt zij als adviseur, docent en auteur vanuit haar bedrijf Van Alem Onderwijsadvies. Naast haar advieswerk voor basisscholen, voert Vivian opdrachten uit voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Zij ontwikkelde de Kwaliteitsmonitor Ouderbetrokkenheid voor samenwerkingsverbanden en is als procesbegeleider betrokken bij verschillende onderzoekstrajecten. Vivian is redactielid voor het Tijdschrift voor Intern Begeleiders (TIB) en publiceert regelmatig in het tijdschrift Jeugd in School en Wereld (JSW).

Enkele reacties van cursisten:  
“Tevreden over de kennis en vaardigheden van de docent"
“Hele fijne aanpak en sfeer"

Voor Instondo Academy verzorgt Vivian van Alem de volgende opleiding:

Startende IB'er