Disclaimer

Deze website wordt beheerd door Instondo Academy B.V. Bij de samenstelling van de inhoud is grote zorgvuldigheid betracht. Instondo Academy B.V.. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden door middel van grafische of elektronische technieken of op welke andere wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor eventuele verbeteringen en suggesties houden wij ons aanbevolen. U opmerkingen en/of verbeterpunten kunt u per email sturen aan info@instondo.nl.


© Instondo Academy B.V.