Cursus Hoogbegaafd uitgedaagd
Programma details cursus '(Hoog)begaafd uitgedaagd!'

Bijeenkomst 1:

Signaleren en onderwijsaanbod
  • - Hoe herkent u verschillende types (hoog)begaafde leerlingen en hoe speelt u in op hun specifieke behoeften?
  • - Waarom hebben (hoog)begaafde kinderen een aangepast onderwijsaanbod nodig?
  • - Welke randvoorwaarden zijn onmisbaar om van compacten en verrijken een succes te maken?

Bijeenkomst 2:

Begeleiding en beleid
  • - Wanneer begint daadwerkelijk leren?
  • - Hoe beïnvloedt de manier waarop u over uzelf denkt de motivatie voor leren?
  • - Hoe stimuleert u een groeimindset bij (hoog)begaafde leerlingen?
  • - Wat zijn de oorzaken van onderpresteren?
  • - Hoe kunt u een onderpresterende leerling helpen zijn prestaties te verbeteren?
  • - Hoe komt u tot een goed beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid op uw school?

← TERUG