Cursus Het lerende brein
Programma details cursus 'Het lerende brein'

Bijeenkomst 1 (10.00 - 17.00):

•   Hoe verloopt de hersenontwikkeling bij kinderen?
•   Welke factoren spelen een rol bij de ontwikkeling van het kinderbrein?
•   Wat houdt het hersen-gedragmodel in?
•   Wat kunt u van leerlingen verwachten op bepaalde leeftijden?
•   In welke mate sluit het huidige onderwijssysteem aan bij wat we weten over de hersenontwikkeling bij kinderen?

 Bijeenkomst 2 (10.00 - 17.00):

•   Hoe verloopt de ontwikkeling van executieve functies?
•   Waar kunt u een zwakke zelfsturing aan herkennen?
•   Wat is de invloed van zelfsturing op leerinhoud?
•   Wat is de relatie tussen zelfsturing en zelfontwikkeling bij een kind?
•   Hoe ontstaat sociaal gedrag en wat is de rol van de hersenen daarbij?
•   Hoe kan zelfsturing in de klas gestimuleerd worden?

← TERUG