Het jonge kind:
begeleiding onderbouw en overgang groep 2-3

Cursus Het jonge kind    Voor het team van een basisschool vormt de onderbouw een uitdaging. Enerzijds om het onderwijs aan jonge kinderen recht te doen en samen met het onderbouwteam te werken aan de kwaliteit. Anderzijds om de verbinding met het vervolg in de school logisch en passend te organiseren. 
Jonge kinderen horen nog te spelen en zijn gebaat bij een goede interactie met de onderbouwleerkracht. Zo ontwikkelen ze een goed fundament om te leren.

Programma

In deze tweedaagse cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • - De visie op onderwijs aan het jonge kind.
  • - Betekenis voor uitvoering op de werkvloer.
  • - Hoe leren jonge kinderen?
  • - Thematisch werken aan de doelen.
  • - De rol van spel bij het beredeneerd aanbod.
  • - Belang van goede interactie van de leerkracht met de kinderen.
  • - Begeleiden van de attitude bij de onderbouwleerkracht.

 
De cursus bestaat uit 2 interactieve contactdagen van 10.00 – 17.00 uur. 

Voor programma details: Klik hier

Cursusdata en tijden

Voorjaar 2019    
Utrecht     
Volgt   10.00 - 17.00
    10.00 - 17.00

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het cursusbureau: info@instondo-academy.nl

Voor wie

U bent werkzaam in het basisonderwijs als:
Leerkracht (met speciale taken):
    • Intern begeleider
    • Voorzitter van bouwoverleg, kwaliteitskring of ontwikkelteam
    • Interne coach
    • Remedial teacher
Teamleider
 

Minimaal 15, maximaal 20 deelnemers

Investering 

De introductieprijs is €695 voor thee bijeenkomsten, inclusief cursusmateriaal, koffie/thee, en is vrijgesteld van BTW.  

Korting?
Leden van TIB, PO Magazine en oud-deelnemers ontvangen €50 ledenkorting.
Bovendien ontvangt iedereen tot 1 februari 2019 €50 vroegboekkorting!

Locatie

Utrecht: Hogeschool Utrecht, locatie Domstad

Studiebelasting

Totaal aantal SBU: 18 (2 uren voorbereiding, 12 contacturen en 4 uren praktijkopdrachten).

Certificering

Deze cursus voor het schooljaar 2017/2018 gevalideerd door het Registerleraar voor 18 RU. 

Logo RL Jonge Kind cbpJwBxgPa

Het lerarenregister bevindt zich momenteel in de overgangsfase van een vrijwillig naar een nieuw lerarenregister. Dit betekent dat er op dit moment geen nieuwe activiteiten meer worden gevalideerd. Aan het einde van de dag ontvangt u van ons een certificaat met daarop het aantal uren (18 RU). Met behulp van dit certificaat kunt u (mits u al geregistreerd staat bij het lerarenregister) dit zelf in uw registerdossier zetten. Meer weten? Kijk op: www.registerleraar.nl.

Docent

drs. Kobi Wanningen