Het jonge kind: Ontwikkeling en overgang groep 2-3

Cursus Het jonge kind   

Voor het team van een basisschool vormt de onderbouw een uitdaging! Enerzijds om de verschillende ontwikkelingsfases van het kind te (her)kennen en daar een passend speelleeractiviteiten bij aan te bieden. Anderzijds om een ononderbroken ontwikkeling te stimuleren ook tijdens de overgang van groep 2-3. Een soepele overgang is namelijk van belang voor het kind. Maar spreken de leerkracht van groep 1-2 en de leerkracht van groep 3 eigenlijk wel dezelfde taal? Kijken zij op dezelfde wijze naar de ontwikkeling en het leren van het kind, hebben ze dezelfde verwachtingen? 

Button InstondonAcademy directinschrijven

Programma

In deze tweedaagse cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • - De visie op onderwijs aan het jonge kind.
  • - Betekenis voor uitvoering op de werkvloer.
  • - Hoe leren jonge kinderen?
  • - Thematisch werken aan de doelen.
  • - De rol van spel bij het beredeneerd aanbod.
  • - Belang van goede interactie van de leerkracht met de kinderen.
  • - Begeleiden van de attitude bij de onderbouwleerkracht.

 
De cursus bestaat uit 2 interactieve contactdagen van 10.00 – 17.00 uur. 

Voor programma details: Klik hier

Cursusdata en tijden

Najaar 2019    
Utrecht     
Maandag 7 oktober 2019   10.00 - 17.00
Maandag 18 november 2019    10.00 - 17.00

 

Voor wie

U bent werkzaam in het basisonderwijs als:
Leerkracht (met speciale taken):
    • Intern begeleider
    • Voorzitter van bouwoverleg, kwaliteitskring of ontwikkelteam
    • Interne coach
    • Remedial teacher
Teamleider
 

Minimaal 15, maximaal 20 deelnemers

Investering 

De introductieprijs is €695 voor thee bijeenkomsten, inclusief cursusmateriaal, koffie/thee, en is vrijgesteld van BTW.  

Korting?
Leden van TIB, PO Magazine en oud-deelnemers ontvangen €50 ledenkorting.
Bovendien ontvangt iedereen tot 1 juli 2019 €50 vroegboekkorting!

Locatie

Utrecht: Hogeschool Utrecht, locatie Domstad

Studiebelasting

Totaal aantal SBU: 18 (2 uren voorbereiding, 12 contacturen en 4 uren praktijkopdrachten).

Certificering

Het lerarenregister bevindt zich momenteel in de overgangsfase van een vrijwillig naar een nieuw lerarenregister. Dit betekent dat er op dit moment geen nieuwe activiteiten meer worden gevalideerd. Aan het einde van de dag ontvangt u van ons een certificaat met daarop het aantal uren (18 RU). Met behulp van dit certificaat kunt u (mits u al geregistreerd staat bij het lerarenregister) dit zelf in uw registerdossier zetten. Meer weten? Kijk op: www.registerleraar.nl.

Docent

drs. Kobi Wanningen

Button InstondonAcademy directinschrijven