Cursus Gespreksvoering
Programma details cursus 'Effectieve gespreksvoering'

Bijeenkomst 1 (10.00 - 17.00):

Communicatie kun je leren
•   Wat zijn de verschillende aspecten van communicatie?
•   Inventariseer, analyseer en orden de verschillende gesprekken uit uw praktijk en de daarbij behorende vaardigheden, kennis en attitude
•   Hoe kunt u de verschillende gespreksniveaus herkennen?
•   Oefen met interventies om op de verschillende gespreksniveau het gesprek te kunnen leiden
•   Oefen met luister- en regulerende vaardigheden in een informatie vergarend-, begeleidend gesprek en een onverwachts contactmoment  
•   Oefen met zendervaardigheden zoals goede informatie geven, weigeren, verzoeken doen en bezwaar maken
•   Verken uw normen en waardepatroon t.a.v. gewenste professionele communicatie van uzelf en van uw team
•   Maak kennis en oefen met het basisgespreksmodel
•   Oefen met het voeren van een slechtnieuwsgesprek

Bijeenkomst 2 (10.00 - 17.00):

Ieder mens zijn eigen stijl en zijn eigen belang
•   Herken weerstand en oefen met interventies om hier mee om te gaan
•   Oefen met verschillende vormen om een vastgelopen proces bij uw gesprekspartner weer in beweging te krijgen
•   Maak kennis met vier verschillende communicatiestijlen. Herken de kenmerken, woordkeus en houding
•   Herken uw eigen voorkeursstijl en leer daarbij wat de sterke en zwakke kanten zijn van uw eigen stijl
•   Leer op verschillende manieren inspelen op de vier stijlen om aan uw gesprekspartner tegemoet te komen

← TERUG