Effectieve gespreksvoering

Cursus Gespreksvoering    Het voeren van gesprekken is een essentieel onderdeel voor leerkrachten met speciale taken, zoals de IB'er. Naast de leerlingbespreking met uw collega’s moet u diezelfde collega’s ook informeren, aansturen, motiveren, coachen, om steun vragen of iets weigeren. Daarnaast zijn er verschillende contactmomenten en gesprekken met ouders, directie en externe specialisten. De kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt voor een groot deel bepaald door de vaardigheid om effectieve gesprekken te voeren in uiteenlopende situaties.

 

Beoordeeld met een 8

   

Enkele reacties van cursisten Effectieve gespreksvoering:
"Door Gerda was er een plezierige omgang tussen de cursisten."
"Goede voorbeelden en tips die in de praktijk direct inzetbaar zijn."
"Door de feedback een hele waardevolle cursus."
"Goede afwisseling theorie, praktische informatie en oefenen."

Button InstondonAcademy directinschrijven

Programma

De cursus 'Effectieve gespreksvoering' bestaat uit twee interactieve contactdagen van 10.00 – 17.00 uur. Naast de twee contactdagen leest u theorie en voert u praktijkopdrachten uit (6 uur) waar we in de tweede bijeenkomst op zullen reflecteren. De contactdagen zullen een ruime afwisseling van diverse praktische opdrachten omvatten om de aangeboden theorie direct om te zetten in concreet handelen. Bereidheid om te oefenen is een voorwaarde om deze cursus waardevol te maken.

Voor programma details: Klik hier

Cursusdata en tijden

Najaar 2019    
Utrecht    
Donderdag 19 september 2019   10.00 - 17.00
Donderdag 10 oktober 2019   10.00 - 17.00

Voor wie

U bent werkzaam in het basisonderwijs als:
Leerkracht (met speciale taken):
    • Intern begeleider
    • Voorzitter van bouwoverleg, kwaliteitskring of ontwikkelteam
    • Interne coach
    • Remedial teacher

Teamleider

Minimaal 15, maximaal 18 deelnemers

Investering 

Deze cursus vergt een investering van €695,- voor twee bijeenkomsten, inclusief cursusmateriaal, koffie/thee, lunch en is vrijgesteld van BTW. 

Korting?
Leden van TIB, PO Magazine en oud-deelnemers ontvangen €50 ledenkorting.
Bovendien ontvangt iedereen tot 1 juni 2019 €50 vroegboekkorting voor de najaarscursus!

17 Helder communiceren   

Gratis bij uw inschrijving!
De TIBtool Helder communiceren
geschreven door Ron Benjamins
t.w.v. €23,50 cadeau.

Locatie

Utrecht: Hogeschool Utrecht, locatie Domstad

Studiebelasting

Totaal aantal SBU: 18 (2 uren voorbereiding; 12 contacturen en 4 uren praktijkopdrachten)

Certificering

Het lerarenregister bevindt zich momenteel in de overgangsfase van een vrijwillig naar een nieuw lerarenregister. Dit betekent dat er op dit moment geen nieuwe activiteiten meer worden gevalideerd. Aan het einde van de dag ontvangt u van ons een certificaat met daarop het aantal uren (18 RU). Met behulp van dit certificaat kunt u (mits u al geregistreerd staat bij het lerarenregister) dit zelf in uw registerdossier zetten. Meer weten? Kijk op: www.registerleraar.nl.

Docent

Gerda Harrewijn

Button InstondonAcademy directinschrijven