Accreditatie & Certificering

Na afloop van een cursus of opleiding ontvangt u een certificaat van deelname. Deze certificaten staan per cursus voor een aantal uren. Binnen zes weken na afloop van de cursus of opleiding wordt het certificaat aan u opgestuurd.

Voor bij- en nascholing bij geregistreerde beroepen zal zoveel als mogelijk en wenselijk accreditatie worden verworven bij de specifieke registers.

voorbeeldcertificaat watermerk 1

Certificaat Instondo Academy

Registerleraar

Bij iedere met goed gevolg gevolgde opleiding ontvangt u als cursist een certificaat van Instondo Academy. Onze cursussen van het voorjaar 2018 zijn gevalideerd door Registerleraar.nl. 

Het lerarenregister bevindt zich momenteel in de overgangsfase van een vrijwillig naar een nieuw lerarenregister. Dit betekent dat er op dit moment geen nieuwe activiteiten meer worden gevalideerd. Een aantal cursussen in het najaar 2018 hebben daarom geen apart registratienummer meer. Aan het einde van de dag ontvangt u van ons een certificaat met daarop het aantal uren. Met behulp van dit certificaat kunt u (mits u al geregistreerd staat bij het lerarenregister) dit zelf in uw registerdossier zetten.

Meer weten? Kijk op: www.registerleraar.nl.

Schoolleidersregister

Bij iedere met goed gevolg gevolgde opleiding ontvangt u als cursist een certificaat van Instondo Academy. Een opleiding kan aangevraagd/gevalideerd zijn voor informeel leren of formeel leren. Bij de opleidingen zelf kunt u hierover meer informatie vinden. Informeel leren houdt in dat de opleiding gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema's en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren. Klik hier voor meer informatie op de site van Schoolleidersregister PO. 
Via formeel leren kunt u zich ontwikkelen op het gebied van een of meer thema’s, die vastgesteld zijn door het Schoolleidersregister PO. Bij de opleiding staat beschreven voor welke thema's certificering is verleend van Schoolleidersregister PO.

CRKBO

Instondo Academy voldoet aan de kwaliteitscode voor onderwijsinstellingen voor kort beroepsonderwijs en is in 2015 geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland. 

CRKBO Instelling